Curs Web Design - Modul 1 - Nivel BASIC

Curs de specializare - HTML, XHTML, CSS

Curs derulat in sistem ONLINE.

Curs Web Design - Modul 1 - Nivel BASIC

Durata cursului: 30 ore pregatire teoretica si practica asistata (Proiect, incluzand realizarea unui site Web).
Pretul cursului: 750 LEI (scutit de TVA) / persoana.
Notiuni studiate: HTML 4.01, XHTML, CSS2, CSS3, HTML5, Proiect practic.

Cursurile ONLINE se sustin interactiv de catre profesor, conform unui orar prestabilit, folosind platforme precum Skype, Zoom, etc.


Calendarul cursurilor - Date de incepere

Urmatoarea serie de SERAL a cursului de Web Design - Nivel BASIC va incepe in data de LUNI, 17 IUNIE 2024 si se va derula in perioada 17 Iunie - 15 Iulie 2024, cate trei zile / saptamana (Luni, Miercuri si Vineri) cu cate 2,5 ore / zi, intre orele 19.30 - 22.00.


Descrierea generala a cursului

Notiunile predate in cadrul modulului 1 - nivel BASIC al cursului de Web Design acopera si respecta specificatiile W3C (World Wide Web Consortium) si ale WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group). Prin asimilarea informatiilor incluse in acest modul, cursantul va dobandi cunostintele necesare realizarii unui site web de prezentare, dand stralucire paginilor Web, fara a fi necesara cunoasterea de alte limbaje de programare complicate.

Modulul 1 al cursului de Web Design se adreseaza si poate fi urmat de elevi, studenti, profesori, web designeri, web masteri, precum si de catre oricine este interesat ca, pornind de la zero sa invete HTML - limbajul ce a dus la dezvoltarea exploziva a Internetului, XHTML si CSS, cu scopul de a realiza site-uri Web profesionale.

Tematica acestui curs este rezultatul a peste 15 ani de activitate profesionala si experienta practica in dezvoltarea proiectelor web in cadrul companiei, cat si de activitate didactica si de instruire a peste 1.000 de cursanti, absolventi ai cursurilor din domeniul programarii web.

Modulul a fost numit BASIC deoarece notiunile invatate in cadrul lui sunt cele fundamentale, de baza. Cunoasterea lor temeinica si completa reprezinta temelia muncii corecte pentru orice designer, programator sau dezvoltator web. Prin urmare, se vor studia in detaliu versiunile limbajelor HTML, XHTML si CSS (HTML4.01, XHTML, CSS2 si CSS3, HTML5, XHTML5).

La acest modul, cursantii vor realiza cateva site-uri web de prezentare:

 • Un site web cu specificatii impuse realizat in HTML, conform instructiunilor de la sala si a capitolelor special dedicate din cadrul manualului / documentatiei de curs.
 • Un site web cu specificatii impuse realizat in HTML si CSS, conform instructiunilor de la sala si a capitolelor special dedicate din cadrul manualului / documentatiei de curs.
 • Un site web la libera alegere, ce constituie proiectul de absolvire realizat in vederea sustinerii probei practice din componenta examinarii finale.

Continutul cursului

Programa modulului 1, nivel BASIC al cursului de Web Design este urmatoarea:

HTML 4.01

HTML (HyperText Markup Language - Limbaj de Marcare a Hypertextului) constituie limbajul de baza folosit la structurarea si formatarea elementelor din componenta paginilor Web. Toate elementele structurale ale paginii (titluri de text, paragrafe, imagini, tabele, formulare, linii orizontale, etc) sunt realizate in acest limbaj. Deoarece nu exista in intreg internetul nicio pagina web fara HTML, cunoasterea temeinica si completa a limbajului reprezinta baza invatarii tehnologiilor web, fiind esentiala pentru orice viitor designer sau programator / dezvoltator web.

Subiectele tratate sunt urmatoarele (accesati fiecare subiect pentru detalii...):

Capitolul isi propune definirea si intelegerea unor notiuni si concepte fundamentale menite sa se constituie intr-un vocabular comun de pornire. Se vor explica notiuni precum:

 • Internet, Intranet, Servicii de comunicatii, Serviciul WWW, Protocoale, Pachete de date, TCP/IP, Adrese IP, Hosturi, Hipertext, HTML, Istoricul si versiunile limbajului HTML, HTTP, HTTPS, Pagina web, Pagina de start, Site web, Browser web, URL, URI, URN, Server, Server web, httpd, DNS, Motoare de cautare, SEO, Avantajele paginilor web, Scenariul de accesare a paginilor web utilizand arhitectura client-server.

Capitolul isi propune insusirea de catre cursanti a elementelor de baza necesare realizarii primelor pagini web. Se vor discuta si exersa practic notiuni precum:

 • Tipuri de editoare web (dedicate scrierii codului versus WYSIWYG), Principalele browsere, Prima pagina web, Structura standard a unei pagini web, Clasificarea etichetelor, Etichetele html, head si body, Reguli de editare si formatare HTML, Spatierea si regula spatiilor albe, Titlul paginii web si eticheta title, Intreruperea randului si eticheta br, Text preformatat si eticheta pre, Rand neintrerupt si eticheta nobr, Blocurile de comentarii in HTML, Tipuri de documente HTML si importanta etichetei DOCTYPE, Corectitudinea si validarea codului paginilor web folosind serviciile de validare, Etichetele depreciate si etichetele invechite, Implicatiile elementelor discutate pentru browsere, aplicatii, motoare de cautare si SEO.

Capitolul isi propune discutarea si exersarea practica a urmatoarelor notiuni referitoare la formatarile fizice ale textului:

 • Parametrii prestabiliti ai browserului, Formatarile fizice de text pentru scrierea teletype (eticheta tt), Scrierea cursiv (eticheta i), Scrierea ingrosata (etichetele b si strong), Scrierea subliniata (eticheta u), Taierea textului (etichetele s si strike), Marirea si micsorarea textului (etichetele big si small), Scrierea cu indice si exponent (etichetele sub si sup), Bune practici pentru lizibilitatea textului, Implicatiile elementelor discutate pentru browsere, aplicatii, motoare de cautare si SEO.

Capitolul isi propune discutarea in detaliu si exersarea practica a urmatoarelor notiuni referitoare la formatarile logice si structurale ale textului:

 • Atributele etichetelor HTML, Titlurile de text (etichetele de la h1 la h6), Paragrafele (eticheta p), Diviziunile de text (eticheta div), Blocurile citat (eticheta blockquote), Citatele in linie (eticheta q), Elementul span, Blocurile preformatate (etichetele pre, xmp si plaintext), Atributul title, Liniile orizontale (eticheta hr), Centrarea blocurilor (eticheta center), Alte elemente de logica semantica (etichetele em, dfn, code, samp, kbd, var, cite, abbr, acronym), Implicatiile elementelor discutate pentru browsere, aplicatii, motoare de cautare si SEO.

Capitolul isi propune discutarea in detaliu si exersarea practica a urmatoarelor notiuni referitoare la formatarea stilurilor html pentru fonturi:

 • Culori sigure pentru web, Specificarea culorilor dupa nume si dupa codificarea RGB in baza hexazecimala, Instrumente ajutatoare pentru identificarea culorilor, Tipul de litera (etichetele font si basefont), Atributele elementului body pentru margini, culori de background si text in pagina, Caractere speciale si codificarea caracterelor in HTML, Implicatiile elementelor discutate pentru browsere, aplicatii, motoare de cautare si SEO.

Capitolul isi propune discutarea in detaliu si exersarea practica a urmatoarelor notiuni referitoare la liste:

 • Tipurile de liste, Listele neordonate (etichetele ul si li), Listele ordonate (etichetele ul si li), Liste goale, Liste imbricate, Liste de definitii (etichetele dl, dt si dd), Compactarea listelor, Liste de directoare (eticheta dir), Liste de meniuri (eticheta menu), Implicatiile elementelor discutate pentru browsere, aplicatii, motoare de cautare si SEO.

Capitolul isi propune discutarea in detaliu si exersarea practica a urmatoarelor notiuni referitoare la tabele:

 • Importanta tabelelor in machetarea paginilor, Realizarea tabelelor (etichetele table, tr si td), Capete de tabel (eticheta th), Borduri de tabel (atributul border), Bordura exterioara a tabelului, Bordurile interioare ale tabelului, Culoarea bordurilor, Culori de background pentru tabel, Imagini de background, Randuri si celule, Celule goale si implicatiile lor, Alinierea tabelelor, Spatiul alb exterior tabelului, Dimensionarea tabelelor, Dimensionarea celulelor, Distanta dintre celule, Distanta dintre continutul celulei si bordura acesteia, Alinierea continutului in celule, Text neintrerupt in celule, Titlul tabelului (eticheta caption), Unirea celulelor pe randuri si coloane, Formatarea rapida a tabelului (etichetele thead, tbody si tfoot), Stiluri pentru coloane (eticheta colgroup), Implicatiile elementelor discutate pentru browsere, aplicatii, motoare de cautare si SEO, Analiza unui site formatat cu tabele.

Capitolul isi propune discutarea in detaliu si exersarea practica a urmatoarelor notiuni referitoare la utilizarea imaginilor in paginile web:

 • Formatele de imagini utilizate pe web si caracteristicile acestora, Pluggin-uri si elemente multimedia, Copyrightul in utilizarea imaginilor, Aplicatii software pentru editarea imaginilor, Inserarea in pagina a unei imagini (eticheta img), Imagini accesate prin adresare URL absoluta, Imagini accesate prin adresare URL relativa, Bordura imaginilor, Dimensionarea imaginilor, Alinierea pe verticala a continutului in raport cu imaginea, Alinierea pe orizontala a imaginilor si corectarea comportamentului flotant, Text alternativ pentru imagini, Imagini de rezolutie mica, Imagini de fundal, Atasarea iconitelor semn de carte, Inserarea iconitelor favorite (favicon), Liste particularizate utilizand imagini, Inserarea in pagina a filmuletelor youtube sau video, Inserarea in pagina a hartilor GMaps, Multimedia si fisierele de aplicatii, Tipuri MIME, Inglobarea fisierelor multimedia (etichetele embed si object), Inglobarea miniaplicatiilor (etichetele applet si param), Implicatiile elementelor discutate pentru browsere, aplicatii, motoare de cautare si SEO.

Capitolul isi propune discutarea in detaliu si exersarea practica a urmatoarelor notiuni referitoare la utilizarea metadatelor in documentele web:

 • Ce sunt metadatele, Inserarea metadatelor in documentul web (eticheta meta), Atributele etichetei meta, Descrierea paginii web, Introducerea cuvintelor cheie, Specificarea autorului paginii, Specificarea informatiilor privind copyrightul, Data creerii si actualizarii documentului, Specificarea persoanei de contact, Detaliile despre continutul fisierului, Specificarea limbii continutului, Directiva pragma, Reimprospatarea automata a paginii, Directionarea automata catre o pagina, Implicatiile elementelor discutate pentru browsere, aplicatii, motoare de cautare si SEO.

Capitolul isi propune discutarea in detaliu si exersarea practica a urmatoarelor notiuni referitoare la utilizarea legaturilor in paginile web:

 • Structurarea site-urilor, Crearea unei legaturi (eticheta a), Legaturi catre pagini in acelasi director, Legatura prin adresare URL relativa, Legatura catre o adresa URL absoluta, Legatura dintr-o imagine, Legaturi pentru salt in cadrul aceleiasi pagini, Legatura catre o zona dintr-o alta pagina, Ferestre destinatie, Culori pentru legaturi, Legatura catre o adresa de e-mail, Legatura catre un fisier oarecare, Atributul title, Implicatiile elementelor discutate pentru browsere, aplicatii, motoare de cautare si SEO.

Capitolul isi propune discutarea in detaliu si exersarea practica a urmatoarelor notiuni referitoare la utilizarea hartilor de imagini:

 • Tipuri de zone in cadrul hartilor de imagini, Crearea hartilor de imagini (etichetele map si area).

Capitolul isi propune discutarea in detaliu si exersarea practica a urmatoarelor notiuni referitoare la utilizarea formularelor:

 • Inserarea formularelor in pagina web (eticheta form), Metode de transmitere a datelor catre server, Elemente de formular, Camp de text (eticheta input), Camp pentru parola, Camp pentru selectarea fisierelor, Butoane radio, Casute de validare, Liste de selectie / optiuni (etichetele select si option), Camp de editare multilinie, Butoane submit, Butoane reset, Butoane universale (eticheta button), Utilizarea imaginilor la realizarea butoanelor, Etichetele de grupare a elementelor (eticheta label), Eticheta isindex, Introducere in integrarea cu limbaje de scripting pentru client (javascript), Introducere in integrarea cu limbajele de scripting pentru server (php).

Capitolul isi propune discutarea in detaliu si exersarea practica a urmatoarelor notiuni referitoare la folosirea cadrelor:

 • Organizarea documentului in cadre (eticheta frameset), Definirea cadrelor (eticheta frame), Comportamentul browserelor vechi (eticheta noframe), Cadre in linie (eticheta iframe), Cadre orizontale, Cadre verticale, Imbricarea cadrelor.
PRACTICA INDIVIDUALA ASISTATA

Realizarea unui site Web folosind HTML 4.01 si lansarea lui in Internet. La realizarea acestui proiect, cursantii vor realiza individual un site web conform documentatiei de manual, aplicand majoritatea elementelor predate si invatate in sectiunile anterioare. Folosind apoi un protocol de tipul ftp sau ssh, site-ul astfel realizat va fi incarcat pe un server web pentru a putea fi vizibil in Internet.

XHTML

HTML este un limbaj destul de permisiv, regulile de scriere continand in multe cazuri elemente optionale. Datorita acestui fapt, multitudinea de browsere existente pot avea comportamente diferite la vizualizarea paginilor. Rezolvarea acestei probleme a venit din partea XHTML (Extensible HTML). XHTML este un inlocuitor modern al limbajului HTML, fiind aproape identic cu acesta, reprezentand o versiune imbunatatita, mult mai stricta si mai curata a standardului HTML. Avand reguli mai exacte de scriere a codului, browserele la randul lor pot vizualiza paginile noastre mult mai exact. Cunoasterea XHTML este esentiala pentru orice viitor programator web, regulile fiind aplicabile atat pentru HTML 4.01 cat si pentru HTML5 (prin XHTML5).

Subiectele tratate sunt urmatoarele (accesati fiecare subiect pentru detalii...):

Capitolul isi propune discutarea in detaliu si exersarea practica a urmatoarelor notiuni referitoare la folosirea limbajului XHTML:

 • Legatura dintre XHTML, HTML si XML, Declaratia XML, Declaratia DOCTYPE in cazul XHTML, Specificarea tipului de continut in documentele XHTML, Structura standard a documentului XHTML, Regulile XHTML de scriere a etichetelor, Regulile XHTML de scriere a atributelor, Reguli pentru atributele minimizate, Alte reguli XHTML relativ la CSS si JavaScript.

Convertirea unei pagini HTML la cod XHTML folosind caracteristicile automatizate ale editoarelor de cod specializate pentru web si validarea corectitudinii codului XHTML utilizand un serviciu Web de validare a codului.

CSS2 si CSS3

HTML este utilizat la realizarea structurii / scheletului paginii. Desi HTML include si posibilitati de formatare grafica (dimensionari, pozitionari, alinieri, culori, etc), acestea pot fi insuficiente in raport cu actualele cerinte ale unui design modern. Neajunsul este rezolvat de CSS. CSS este un acronim pentru Cascading Style Sheets (Foi de Stil in Cascada) si este utilizat la imbunatatirea prezentarii unei pagini Web prin stabilirea de proprietati pentru elementele HTML utilizand o gama uriasa de valori. CSS este un instrument avansat destinat proiectantilor Web pentru crearea de site-uri Web profesionale care nu pot fi construite folosind atribute HTML obisnuite. In prezent, putem spune ca niciun site modern nu poate fi realizat fara adaugarea la elementele HTML din pagina a regulilor si proprietatilor CSS. Asadar CSS nu elimina HTML ci vine peste acesta si-l completeaza. Prin urmare, cunoasterea temeinica a acestui limbaj este vitala pentru orice viitor designer sau programator / dezvoltator web.

Subiectele tratate sunt urmatoarele (accesati fiecare subiect pentru detalii...):

Capitolul isi propune discutarea in detaliu si exersarea practica a urmatoarelor notiuni de baza referitoare la aplicarea Foilor de Stil in Cascada:

 • Declaratiile CSS si blocurile de declaratii, Selectorii de tip, Atributele universale pentru elementele HTML, Stilurile CSS aplicate in linie, Foile de stil definite in interiorul documentului, Foile de stil definite in fisier extern, Cascadarea stilurilor, Selectia universala, Selectia generala, Selectia cu clase, Selectia cu identificatori, Selectia descendenta, Selectorul copil, Selectorul frate adiacent, Selectia dupa atribute, Pseudo-clasa first-child, Pseudo-clasele legaturilor, Selectia primei linii, Selectia primului caracter, Gruparea selectorilor, Comentarea codului in CSS, Specificarea valorilor in CSS, Specificarea culorilor in CSS, Pseudo-clasele si pseudo-elementele CSS, Calcularea specificitatii in CSS.

Capitolul isi propune discutarea in detaliu si exersarea practica a proprietatilor aplicabile la formatarea fonturilor in CSS:

 • Familiile de fonturi in CSS, Stilurile fonturilor, Variantele fonturilor, Grosimea fonturilor, Alungirea fonturilor, Dimensionarea fonturilor, Aspectul fonturilor, Proprietatea generala font, Utilizarea fonturilor web, Fonturi responsive, Inserarea de icon-uri.

Capitolul isi propune discutarea in detaliu si exersarea practica a proprietatilor aplicabile la formatarea blocurilor de text in CSS:

 • Culoarea textului, Indentarea textului, Alinierea textului, Decoratiuni pentru text, Umbre pentru text, Spatierea literelor, Spatierea cuvintelor, Utilizarea majusculelor, Distantierea liniilor de text, Formatarea spatiilor albe, Directia textului, Alinierea verticala, Bidirectionalitate, Depasirea textului, Efecte asupra textului.

Capitolul isi propune discutarea in detaliu si exersarea practica a proprietatilor aplicabile la formatarea casetelor in CSS:

 • Conceptul de caseta in CSS, Dimensionarea casetelor, Dimensionari maxime si minime, Paddingul casetei, Marginea casetei, Bordura casetei, Rotunjiri, Imagini pentru borduri, Cursoare, Comportamentul la depasirea casetei, Decuparea casetelor, Vizibilitatea casetei, Culoarea de fundal a casetei, Imagine de fundal pentru caseta, Imagini multiple de fundal, Pozitionarea fundalului, Originea fundalului, Multiplicarea fundalului in cadrul casetei, Dimensionarea imaginii de fundal a casetei, Comportamentul fundalului atasat casetei, Decuparea fundalului casetei, Proprietatea generala de fundal, Centrarea automata a elementelor in caseta, Linia exterioara casetei, dimensionarea imaginilor, Redimensionarea casetelor.

Capitolul isi propune discutarea in detaliu si exersarea practica a proprietatilor aplicabile la pozitionarea casetelor in CSS:

 • Modelul caseta, Afisarea in linie, Afisarea bloc, Casete flotante, Stiva de casete flotante, Proprietatea clear, Pozitionarea relatica a elementelor, Pozitionarea absoluta a elementelor, Pozitionarea fixa a elementelor, Pozitionare lipicioasa, Stiva de straturi, Pozitionarea marginilor casetei.

Capitolul isi propune discutarea in detaliu si exersarea practica a proprietatilor aplicabile la formatarea tabelelor in CSS:

 • Tabele HTML obisnuite, Tabele CSS obisnuite, Tabele CSS avansate, Proprietatile CSS pentru coloane, Macheta CSS a tabelului, Alinierea pe verticala, Alinierea pe orizontala, Borduri pentru celule, Spatierea bordurilor, Celule goale, Restrangerea bordurilor, Tabele responsive.

Capitolul isi propune discutarea in detaliu si exersarea practica a notiunilor referitoare la generarea automata a continutului si la proprietatile CSS aplicabile in cazul listelor:

 • Pseudo-elemente si continut generat, Proprietatea content, Definirea ghilimelelor cu CSS, Elemente articol de lista, Definirea tipului de simbol pentru lista, Definirea imaginii indicatoare pentru lista, Definirea pozitiei pentru imaginea indicatoare a listei, Stilul general pentru lista, Counteri pentru liste.

Capitolul isi propune discutarea in detaliu si exersarea practica a notiunilor referitoare la diverse proprietatile avansate din CSS si alte aplicatii utile cu CSS:

 • CSS Layout, Griduri CSS, Variante de alinieri cu CSS, Opacitatea / transparenta, Gradienti, Umbre pentru casete, Metode de transformare 2D, Metode de transformare 3D, Tranzitii cu CSS, Animatii cu CSS, Casete cu indicatii, Stiluri pentru imagini, Butoane, Paginari, Coloane multiple, Utilizarea functiei variabila, Casete flexibile, Reguli diferite pentru medii diferite, Bare de navigare, Meniuri dropdown, Galerii de imagini, Formatarea formularelor.
PRACTICA INDIVIDUALA ASISTATA

Realizarea unui site Web folosind HTML si CSS si lansarea lui in Internet. La realizarea acestui proiect, cursantii vor realiza individual, un site web conform documentatiei de manual, aplicand elementele de HTML si CSS predate si invatate in sectiunile anterioare. Folosind un protocol de tipul ftp sau ssh, site-ul astfel realizat va fi incarcat pe un server web pentru a putea fi vizibil in Internet.

HTML5

Versiunea HTML5 a limbajului include aproape toate elemetelor deja invatate in prima parte a cursului la sectiunea HTML 4.01. Alte elemente au fost eliminate din HTML 4.01, prin urmare daca ati fi pornit invatarea direct cu HTML5, nu ati fi stiut acele notiuni ale HTML 4.01 excluse in versiunea 5. Suplimentar, HTML5 aduce noi elemente de semantica a paginii, componente noi pentru formulare, elemente noi pentru grafica si multimedia, etc. In aceasta sectiune veti invata toate aceste noutati esentiale oricarui designer sau programator / dezvoltator web.

Subiectele tratate sunt urmatoarele (accesati fiecare subiect pentru detalii...):

Capitolul isi propune discutarea in detaliu si exersarea practica a noilor elemente semantice si de structura introduse de HTML5:

 • Definirea continutului principal al documentului, Definirea articolelor in cadrul documentului, Definirea sectiunilor in cadrul documentelor, Definirea antetelor de pagina, Definirea subsolurilor de pagina, Definirea zonelor cu link-uri de navigare, Definirea de detalii suplimentare, Definirea titlurilor pentru zonele de detalii, Definirea de continut separat, Izolarea textului directionat diferit, Definirea casetelor si a ferestrelor de dialog, Specificarea figurilor, Titlul figurilor, Marcarea textului, Bare de masurare, Bare de progres, Definirea datei si a timpului, Definirea intreruperilor de linie, Implicatiile elementelor discutate pentru browsere, aplicatii, motoare de cautare si SEO.

Capitolul isi propune discutarea in detaliu si exersarea practica a noilor elemente de formular introduse de HTML5:

 • Lista predefinita de optiuni, Definirea rezultatelor calculate automat, Camp pentru culoare, Camp pentru data, Camp pentru data si timp, Camp pentru data si timp local, Camp pentru email, Camp pentru luna, Camp numeric, Camp domeniu de valori, Camp pentru cautare, Camp pentru telefon, Camp pentru timp, Camp pentru URL, Camp pentru saptamana.

Capitolul isi propune discutarea in detaliu si exersarea practica a noilor elemente introduse de HTML5 pentru grafica si multimedia:

 • Desenarea graficii prin scripting, Desenarea graficii vectoriale scalabile, Inserarea continutului audio, Inserarea continutului video, Definirea pistelor de text pentru elementele media, Resurse multimple pentru elemente media, Definirea containere lor pentru aplicatii externe.

Capitolul isi propune discutarea regulilor XHTML aplicabile in cazul HTML5

PROIECT PRACTIC DE ABSOLVIRE (PRACTICA INDIVIDUALA)

Include realizarea practica a unui site Web ce se va constitui ca si proiect de absolvire, folosind HTML5 / XHTML5 si CSS3, si salvarea site-ului pe un server Web, pentru a fi accesat prin internet.


Certificari obtinute

Puteti vizualiza in continuare specimenul de certificat obtinut in urma absolvirii cursului de Web Design - Nivel BASIC.

Certificarea pentru cursul de Web Design
Vizualizati modelul (specimen) de certificat de absolvire

Pentru absolvirea cursurilor de Web Design desfasurate in sistem de studiu ONLINE, se acorda certificat / diploma de absolvire INOVATOP.

Certificatele de absolvire includ lista tematica a notiunilor invatate in cadrul cursului.

Puteti vizualiza modelul de certificat acordat de INOVATOP in urma absolvirii cursurilor derulate in sistem de studiu ONLINE, accesand link-ul urmator:

Afiseaza modelul de certificat de absolvire

Inscrierea la cursul de Web Design - Nivel BASIC

Inscrierea la curs se face prin completarea unui formular de inscriere (fisier format Word) si expedierea lui catre noi.

Puteti descarca formularul de inscriere, accesand butonul urmator:

(Click pentru descarcare formular inscriere curs...)

Dupa completare, formularul de inscriere trebuie trimis prin e-mail la adresa office@cursuri-web-design.ro sau prin fax la numarul 0372.250.333, iar noi va vom contacta pentru confirmare.

Inscrierile la cursuri se fac in limita locurilor disponibile. O grupa se constituie cu minimum 10 cursanti, InovaTop rezervandu-si dreptul de modificare a datei de incepere a cursurilor.